Oferta

Oferujemy pomiary kamerą termowizyjną dla takich branż jak:

1. Budownictwo:

 • ekspertyza poprawności wykonania ocieplenia, jakości materiałów, stanu izolacji
 • identyfikacja mostków termicznych, ubytków izolacji, oraz innych miejsc którymi ucieka ciepło
 • ocena szczelności i izolacyjności okien i drzwi
 • wykrywanie zawilgoceń w pomieszczeniach, wykrywanie wad wentylacji i klimatyzacji
 • lokalizacja przebiegu i wykrywanie usterek instalacji centralnego ogrzewania oraz rur z ciepłą i zimną wodą

2. Elektroenergetyka - rozpoznawanie awarii lub przeciążeń:

 • instalacji i urządzeń elektrycznych
 • rozdzielni i transformatorów
 • maszyn i urządzeń
 • linii napowietrznych
 • bezpieczników, przełączników, gniazdek itp.

3. Chłodnictwo

 • sprawdzenie szczelności termicznej chłodni
 • badanie rozkładu temperatur w pomieszczeniach chłodniczych
 • ekspertyzę funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych

4. Ciepłownictwo - badania stanu izolacji:

 • rurociągów
 • kotłów
 • elektrofiltrów